Det här är CarTestr Automotive Experience

CarTestr är samlingsnamnet för en grupp svenska webbplatser och bloggar med en tydlig inriktning mot bilar. Målgruppen för innehållet inom CarTestr-konceptet är bilköpare och bilintresserade.

CarTestr startade hösten 2013 när flera års bilbloggande lagt grunden till SUVTEST. Ett par år senare kom CarTestr som YouTube-kanal och webbplats med tillhörande social media-konton.