Det är att stirra sig blind på räntan för billånet och glömma bort viktiga saker som:

Äganderättsförbehåll
Det är du som äger din bil men kreditgivaren har ett äganderättsförbehåll vilken i praktiken betyder att du förlorar bilen om du inte betalar. Ett äganderättsförbehåll betyder också att din bil är en säkerhet i sig, som gjorde det möjligt för dig att ta ett billån.

Sälja bilen
Du äger bilen men du är bunden av avtalet med kreditgivaren. Om du ska sälja bilen måste du ta kontakt med kreditgivaren och be denne om tillstånd att sälja bilen, där den nya ägaren måste bli godkänd som ny kredittagare. Den nya ägaren kan ta över ditt billån om kreditgivaren går med på det.

Slutlösen av lån
Om du har möjlighet att lösa ett billån i förtid, innan kontraktstiden är slut kan det påverka kringtjänster. Om du t.ex. har en lägre bilförsäkringspremie tack vare att du en gång tecknade ett lån kan den premien stiga i pris. Eventuella drivsmedelsrabatter samma sak. Så om du kan sitta på pengahögen och fortsätta betala samt om den metoden blir billigare, gör det. Eller betala allt på en gång och ta kostnaderna.

Rabatt på försäkring
Kolla upp innan du tecknar ett billån om du kanske kan få en lägre försäkringspremie om du väljer rätt billån. Vissa tillverkare har kopplingar mellan sina lån och sina försäkring, Volvo Billån och Volvia är ett exempel.