CarTestr-skribent publicerad i print-magasin

Björn Sennbrink, grundare av CarTestr-konceptet, har publicerats i månadsmagasinet Affärsstaden Marknad East Sweden (nr 03-2019).

Artikeln i månadsmagasinet ger läsaren mer kunskap om miljöbilar, för nöjes skull och för att att samla på sig kunskap inför ett eget köp av en äkta miljöbil. Några rader om laddbox hemma och hybrider kontra elbil kompletterar.

En publicerad artikel i tryckt media (och online) är en breddning av de digitala kanaler som CarTestr-konceptet innefattar. Vill du som läser detta veta mer om hur undertecknad kan bredda ert content med kunskap om fordon, skriv till konsult@sennbrink.se

Läs artikeln gratis online på http://www.e-magin.se/paper/8ddr196m/paper/#/paper/8ddr196m/16